Løsninger Fil-lås/dual zone

Vil du beskytte dine preloadede data mod at blive af slettet, har du brug for Flashbay Dual Zone USB stik. Dette specielle flash drive forener fleksibiliteten af en standard USB stik med ”Read only” funktionen fra en CD-ROM. Når du indsætter USB stikket i computeren, vil to ikoner komme frem: et til ”Read Only” drevet og et til standard USB stik. Dette muliggør lagring af data, som ikke kan slettes, mens brugerne stadigvæk har mulighed for at bruge flash drive delen som en almindelig USB stik.
Din data
-R
Låst del
CD-ROM Zone
USB drev
Dit USB
-RW
Tilgængelig del