Twister

FAQFlashbay garanti

Hvor lang er garantiperioden?

Garantiperioden er 10 år for vores USB sticks og 2 år for alle andre produkter (undtaget beskyttelsesmasker og poser) begyndende fra købsdatoen som vil fremgå af din faktura.
Beskyttelsesmasker og poser er ikke omfattet af garantien. 10 års garanti perioden er gældende for USB sticks købt efter 10. august 2009. Garantiperioden for USB sticks købt før denne dato er 1 år.

Hvad dækker garantien ikke?

Garantien dækker ikke reparation eller ombytning af produkter som følge af forkert brug, uheld, modifikationer, uegnet fysisk håndtering eller driftsmiljø, forkert vedligeholdelse udført af Dem selv, eller fejl forårsaget af et produkt, som Flashbay Limited ikke er ansvarlig for. Fejl eller uønsket funktion er ekskluderet, hvor produkter er brugt med specifikke eller specialfremstillet hardware eller software eller brugt i forbindelse med andet end general lagering af ikke kritisk data.

Giver Flashbay Limited garanti på alle deres produkter?

Alle produkter der findes på Flashbay's hjemmeside er berettiget til at være fri for defekter i materiale og udførelse.

I hvilke tilfælde kan garantien blive ugyldig?

Faktura eller forsendelse dato er forpligtet til at validere garantiperioden. Garantien bliver ugyldig, hvis udstyret er ændret, forkert anvendt, beskadiget ved uheld eller forsømmelse, eller hvis dele er forkert installeret, eller udskiftes af brugeren.